O Nas!

Informacja o Live Chat KliknijPoMoc.pl i o sposobach płatności.

Marka KliknijPoMoc.pl powstała w 2011 roku, w celu oferowania usługi LiveChat na rynku w Polsce. Operatorem usługi KliknijPomoc.pl w Polsce jest firma ProjectBB z siedzibą w Bielsku Białej. Usługa jest świadczona we współpracy z firmą HelpOnClick.com z siedzibą w Kalifornii, USA.

Dostawcą usługi jest HelpOnClick. Wszystkie dane zgromadzone w celu świadczenia usługi live chat, w szczególności historia chatów, transkrypty czatów, dane kontaktowe uczestników chatów, są gromadzone i przechowywane przez HelpOnClick.

Dane kontaktowe:

ProjectBB
ul. Cieszyńska 250
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-024-14-65
tel. 796 320 280

Formy Płatności

Opcja 1.
Przelew wybranej kwoty zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie, na konto w Alior Banku. W tytule płatności musi być zawarty adres e-mail którego dotyczy opłata licencyjna, wybrany plan (Basic, Pro, Delux) oraz okres za który jest dokonywana opłata. Aktualizacja licencji dokonywana jest najpóźniej do 3 dni od dnia otrzymania płatności. Faktura Vat jest wysyłana emailem do 7 dni od otrzymania płatności.

Opcja 2.
W Panelu operatora znajduje się link "Płatności", który umożliwia uruchomienie automatycznych cyklicznych płatności przez PayPal. W celu uruchomienia takiej płatności konieczne jest konto w PayPal do którego dodana jest karta kredytowa. Środki są automatycznie pobierana z rachunku PayPal, lub gdy saldo jest niewystarczające, PayPal zasila konto automatycznie z rachunku powiązanej karty kredytowej. Licencja jest aktualizowana automatycznie natychmiast po wykonaniu płatności. Faktura VAT za każda cykliczną płatność dokonaną przez PayPal, jest wysyłana emailem najpóźniej do 7 dni od otrzymania płatności.

Rezygnacja


W przypadku płatności przelewem na podstawie faktury, prosimy o powiadomienie o rezygnacji na 5 dni przed terminem wystawienia faktury za kolejny okres rozliczeniowy. Jeśli faktura cykliczna została wystawiona i przesłana emailem, płatność jest wymagana a dezaktywacja następuje po upływie okresu za który została wystawiona faktura.

W przypadku płatności automatycznej przez PayPal w każdym momencie w ustawieniach konta PayPal można usunąć płatność cykliczną. Konto zostanie zdezaktywowane 5go dnia po upływie okresu za który otrzymaliśmy opłatę.

Live Chat Software